ఏ ఏడాదిని ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్‌గా ఎఫ్‌ఏవో ప్రకటించింది?

2019 నాటికి భారతీయుల సగటు ఆయుర్దాయం ఎన్ని సంవత్సరాలు? పంట వ్యర్థాల దహనంపై ఏకసభ్య కమిటీ ఏర్పాటు హత్యకు గురైన శౌర్యచక్ర పురస్కార గ్రహీత …

Read More